Trgovina, uvoz, izvoz

 baza klijenata u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji

Zastupanje stranih tvrtki

Osiguravamo proizvode ujednačenog nivoa kvalitete, a naše kupce tretiramo kao partnere

Kemija, aditivi

ISO certifikati: LA-ES, KEM ONE, RADKA...

Info

LA-ES / ARKEMA

LA-ES
- tehnički polimeri ( ABS, PC, PC/PET…)

ARKEMA
- oksigenirana otapala,amini,merkaptani,akrilni monomeri,n/izo-butanol,hidrazin hidrat…
- organski peroksidi : utvrđivači smola,inicijatori polimerizacije,umrežavanje gume…

KEM ONE / TOTAL SPECIAL FLUIDS

KEM ONE
-klorna otapala
-PVC

TOTAL SPECIAL FLUIDS

- aromatska i alifatska otapala
- specijalni benzini
- kerozini
- bijela ulja (farmacija,kozmetika,agro)
- plastifikatori za gumu (bazna ulja)
- mineralna ulja

RADKA / S.I.S.E. / TOTAL PETROCHEMICALS

RADKA

- kemijsko-tehnički proizvodi za industriju
boja,plastike, gume, tekstila…

S.I.S.E.

- prerada plastike pod kontrolom

TOTAL PETROCHEMICALS